Privacy Statement

Arbeids-contract hecht grote waarde aan de privacy van haar bezoekers en afnemers. Wij dragen er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Beveiliging
Gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van gegevens.

Doel
In het kader van de dienstverlening worden bedrijfsgegevens van deelnemers vastgelegd.

Verstrekking aan derden
De gegevens die door ons worden geregistreerd worden niet aan derden verstrekt. Enkel in de gevallen dat de wet het voorschrijft, of een gerechtelijk bevel ons daartoe verplicht.

Wijzigen en verwijderen
U kunt de door u verstrekte bedrijfsgegevens altijd laten wijzigen en op verzoek laten verwijderen.

Vragen?
Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact op met info@arbeids-contract.nl

Voortgang

Wilt u een vast of tijdelijk contract opstellen?

Toelichting bij deze vraag

Vorige vraag

Extra info

Toelichting bij deze vraag

Stel een vraag

Stel je vraag aan een jurist

Ik wil deze vragenlijst een andere keer verder invullen

Reset vragenlijst

Begin opnieuw

Soort contract

Vast contract
Een vast contract is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Er niks afgesproken over hoe lang het contract duurt en er is niet vastgelegd wanneer de arbeidsoveenkomst zal eindigen. 

Tijdelijk contract
Een tijdelijk contract is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De werkgever en werknemer spreken een periode af voor hoe lang de werknemer werkzaam zal zijn, bijvoorbeeld 6 maanden of 1 jaar. Het contract is tijdelijk en eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.

Heeft u een vraag?

Is de vraag onduidelijk of wenst u extra advies?
Typ hieronder uw vraag en/of opmerking, we helpen u graag!

Verstuur